House on the hill

House on the hill

Our impulses are being redirected.
We are living in an artificially induced state of consciousness that resembles sleep.
The poor and the under class are growing.
Racial justice and human rights are non-existent.
They have created a repressive society.
And we their unwilling accomplishments.
Their intention to rule rests with their annihilation of consciousness.

Somewhere in the end of all this hate
There’s a light ahead that shines into this grave
That’s in the end of all this pain

In the night ahead, there’s a light upon this house on a hill
Living, living still, their intention is to kill and they will, they will
But the children are doing fine, I think about them all the time
Until they drink their wine and they will, they will, they will

Somewhere in the end we’re all insane
To think that light ahead will save us from this pain
That’s in the end of all this pain

In the night ahead, there’s a light upon this house on a hill
Living, living still, their intention is to kill and they will, they will
But the children are doing fine, I think about them all the time
Until they drink their wine and they will, they will, they will

I am not afraid, I won’t burn out in this place
My intention is to fade and I will, I will

In this house on a hill
The dead are living still, their intention is to kill and they will, they will
Keep your children safe inside, out of pocket, out of mind
Until they drink the wine and they will, they will, they will

Tłumaczenie:
Nasze impulsy są przekierowywane .
Żyjemy w sztucznie wywołanym stanie świadomości , który przypomina sen.
Biedni i klasy niższe rosną .
Rasowa sprawiedliwość i prawa człowieka nie istnieją . Oni stworzyli represyjne społeczeństwo.
Ale my nie chcemy ich osiągnięć .
Ich zamiarem jest rządzić resztą, unicestwienie świadomości.

Gdzieś na końcu całej tej nienawiści
Jest światło , które świeci nad grobem
Na końcu całego tego bólu

Pośród nocy, tam na przodzie, pali się światło nad domem na wzgórzu
Ono żyje, wciąż żyje, ich zamiarem jest zabić je,i oni to zrobią, zrobią to…
Ale dzieci bawią się dobrze , myślę o nich cały czas
Dopóki piją swoje wino, będzie z nimi ok, będzie ok

W końcu wszyscy oszalejemy
Myśląc, że światełko przed nami ocali nas przed bólem
To na końcu tego całego bólu

Pośród nocy, tam na przodzie, pali się światło nad domem na wzgórzu
Ono żyje, wciąż żyje, ich zamiarem jest zabić je,i oni to zrobią, zrobią to…
Ale dzieci bawią się dobrze , myślę o nich cały czas
Dopóki piją swoje wino, będzie z nimi ok, będzie ok

Nie obawiam się, nie wypalę się w tym miejscu
Mam zamiar stąd zniknąć, i tak zrobię

W tym domu na wzgórzu
Martwi wciąż żyją, ich zamiarem jest zabić i tak uczynią, tak zrobią
Trzymaj swoje dziecko bezpiecznie w domu,pod ręką, nieświadome
Póki piją swe wino, będą to robić, będą, będą..

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *